Werkwijze

Uitgangspunt is dat alle kwaliteiten en vaardighedenal aanwezig zijn. De kunst is om op het juiste moment de gewenste kwaliteiten en vaardigheden in te zetten, om jezelf beter te leren managen. Dat vraagt om zelfinzicht en een scherpe analyse van de werkomgeving en de krachtenvelden waarbinnen gewerkt wordt. Door de koppeling van de persoonlijke ontwikkeling met de professionele ontwikkeling wordt duidelijk wat de gezonde en helpende krachten zijn, welke kwaliteiten beter benut en ingezet kunnen worden en welke misschien wel vergeten zijn. Aan de hand van associërende gesprekken,spiegelende opmerkingen, spelsituaties, tekeningen en confronterende vragen wordt het zicht op de eigen kwaliteiten verdiept en wordt op verrassende wijze duidelijk waarin de verbetering van het zelfmanagement kan zitten.

Na een kennismakingsgesprek c.q. intake maak ik een offerte voor een coachingscontract waarin het aantal gesprekken, de plaats van de gesprekken, eventuele afspraken met de opdrachtgever, de vertrouwelijkheid en de kosten worden vastgelegd. Uitgangspunt is een tarief van €150,-- per gesprek exclusief BTW en bijkomende kosten.  

Contact

gordijnopzij.nl
GOUDA

(06) 13 50 56 55

© 2015 Alle rechten voorbehouden.

Mogelijk gemaakt door Webnode